WhatsApp ile Hemen Ulaş!
   
 
 
 
 
     
ÜYE OLUN
EMAİL
ŞİFRE
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
HALA ÜYE OLMADINIZMI ?

Sepetim

00 TL

Sepetinizde (0) ürün bulunmaktadır.

Toplam
0 TL

Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Üye Kayıt Bölümü Aydınlatma Metni
Biz, Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. (“Kuyumcu Kuyumculuk”) olarak, kişisel
verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi
icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve
bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel
verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
Maddesi kapsamında,
https://www.kuyumcu.com.tr/ internet sitesinin Üye Kayıt
bölümü üzerinden internet sitesine kayıt olmak isteyen kullanıcılarımızın bizimle
paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile
Kuyumcu Kuyumculuk’un kimliği (KVKK 10.a),
bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği
(KVKK
10.b)
, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği
(KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve
sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş..’ye ait olup, tarafımızla
paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kuyumcu
Kuyumculuk A.Ş.. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İşbu internet sitesi, Kuyumcu Kuyumculuk ürün ve hizmetlerinden haberdar
olabilmek, satın alabilmek, sipariş takiplerinin gerçekleştirilmesi, ilgili
personellerden bilgi alınması, bilgi verilmesi, taraflar arasındaki sözleşmesel
ilişkiyi oluşturabilmek, yorumlayabilmek, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat
edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve taleplerinize konu hususu
araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz
hakkında size bilgi vermek ya da talepleriniz doğrultusunda hareket edebilmek
için e-posta adresinizi, cep telefonunuzu ve sabit telefonunuzu, üyelik
girişlerinizde hesabınızın korunabilmesi amacıyla şifre bilgisini, sizlere hitap
eden ürün ve tanıtımlarda bulunabilmek için cinsiyet bilginiz ve sizlere özel
indirim ve kampanyalar oluşturabilmemiz için doğum tarihi bilginizi, sipariş etmiş
olduğunuz ürünlerin teslimatlarını gerçekleştirebilmek için adres bilginizi, ödeme
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve faturalandırmanın gerçekleştirilmesi için
kredi kartı numaranızı, kredi kartı üzerindeki ad-soyadı bilgisini, kredi kartı
üzerinde yer alan ay,yıl, CVC bilgilerinizi ve vergilendirme ve faturalandırma
işlemlerinde gerekli olması zorunluluğu sebebiyle vergi dairesi, vergi
numaranızı, ticari unvanınızı, TC Kimlik Numaranızı talep etmekte ve kişisel
verilerinizi işlemekteyiz. Bu bölümde ayrıca siparişinizle ilgili olarak eklemek
istediğiniz notlar bulunması halinde paylaşabileceğiniz bir alan bulunmaktadır.
Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem
yapabilmek, maliyet hesabı yapabilmek, sipariş kontrollerinin sağlanabilmesi ve
talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde,

şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma
arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve analiz
edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik
sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren
avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli
olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla
paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme
alınan hukuki sebeplerden talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile
ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”
hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili
ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki
sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile
https://www.kuyumcu.com.tr/
alan adlı internet sitesinin Üye Kayıt bölümünden paylaşılmak suretiyle
tamamen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde
kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş..)
iletebilir ve sizin için hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 27.08.2020Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.