WhatsApp ile Hemen Ulaş!
   
 
 
 
 
     
ÜYE OLUN
EMAİL
ŞİFRE
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
HALA ÜYE OLMADINIZMI ?

Sepetim

00 TL

Sepetinizde (0) ürün bulunmaktadır.

Toplam
0 TL

Kuyumcu Kuyumculuk İnternet Sitesi Kullanım Şartları

Kuyumcu Kuyumculuk İnternet Sitesi Kullanım Şartları
İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu internet sitesini
herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul
ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle
okuyun.
Bu sitede “
biz”, “bizim,” ve “Kuyumcu Kuyumculuk” ifadeleri Kuyumcu
Kuyumculuk A.Ş..’yi ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır. “
Siz” bu
internet sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.
İşbu sözleşme (bundan sonra kısaca “
Sözleşme” olarak anılacaktır), sitemiz
kullanıcısı siz ve Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. arasında akdedilen ve aşağıdaki
hususlarda mutabık kalındığını gösterir resmi bir sözleşmedir.
Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. iletişim adresi: NURUOSMANİYE
ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27 FATİH/İSTANBUL
Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. MERSIS: 0079001131400017
İlgi: İnternet Sitesi Kullanım Şartları,
Kuyumcu Kuyumculuk Türkiye Cumhuriyeti’nin, güncel olarak,
https://www.kuyumcu.com.tr/ adresinde hizmet veren internet sitesini (bundan
sonra kısaca “
Site” olarak anılacaktır) kullanmakla ve aşağıda da belirtildiği
üzere, işbu Site üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmakla,
Site’nin kullanıcısı olduğunuzu ve bu sıfatla ve de Site’de sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devam ettiğiniz sürece işbu Sözleşme’de düzenlenen kullanım
şartlarıyla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve bunlara uyacağınızı taahhüt etmiş
olursunuz.
Site’de sunulan hizmetlerden kimilerinin kullanımı ek bazı kurallarla
düzenlenebilecek olup, söz konusu hallerde sizden anılan ek kuralları kabul
ettiğinizi ilgili hizmetlerin kullanımına erişiminiz sırasında beyan etmeniz

istenebilecektir. Adı geçen ek kurallar, ilgili hizmetten faydalanmaya
başladığınız anda yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir
parçasıdır. Ayrıca,
Kuyumcu Kuyumculuk Gizlilik Politikası da işbu
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Site’yi kullanımınız sırasında
Kuyumcu
Kuyumculuk
ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve
Kuyumcu Kuyumculuk’un işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir.
Bu nedenle, Site’yi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya
başlamadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir.
EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK
POLİTİKASI’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU
KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN
FAYDALANMAYIZ.
Kuyumcu Kuyumculuk, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler
sunma ve/veya mevcut hizmetleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu
Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini
koruyacaktır.
İşbu Sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası, herhangi bir
zamanda ve
Kuyumcu Kuyumculuk’un tek taraflı iradesiyle, bildirim yapılarak
veya yapılmadan değiştirilebilir. Belirtilen şekilde değişik yapılması halinde, işbu
Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın değişik güncel metinleri
Site’nin ana sayfasında yayımlanacaktır ve değişiklikler yayımlanma tarihinde
yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yayımlandıktan sonra Site’yi kullanmaya ve
sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri kabul
ettiğiniz ve onlarla bağlı olduğunuzu beyan ettiğiniz anlamına gelecektir.
Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini,
metinlerin en sonuna bakarak teyit ediniz. Güncellenme tarihlerini takip
edebilmeniz amacıyla,
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından Sözleşme’nin ve
ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası’nın en sonunda son değişiklik tarihi
belirtilecektir. Bu nedenle, güncel metinlerden haberdar olabilmek için, düzenli
olarak Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden takip etmeniz
gerekmektedir.

SİTENİN ve HİZMETLERİN KULLANIMI
Site kullanıcıları ve sunulan hizmetlerden faydalanmak için bilgilerini bizimle
paylaşmış olan kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:
Şifre ve Güvenlik: Sitedeki bazı hizmetlerden faydalanabilmeniz için iletişim
bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir ve işbu iletişim bilgilerinizin ve diğer
bilgilerinizin gizliliğini temin etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Özellikle eposta şifrenizi kimse ile paylaşmamanız, güçlü bir şifre belirlemeniz sizin bilgi
güvenliğiniz açısından önemlidir. Yine bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan
sonra oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.
İnternet Sitesi’nde bizimle paylaşılacak bilgiler için aşağıdakiler belirlenemez:
 Üçüncü bir kişinin yerini alma maksadıyla ona ait adı, soyadı ve sair kişisel
veriler,
 Herhangi birine ait bir hak ve/veya o hakka ait bilgiler,
 Yasadışı, meşru olmayan ve/veya üçüncü bir şahsı rahatsız edecek ve söz
konusu üçüncü şahısların kişisel verilerini onayları olmaksızın ifşa eden ve ilgili
kişilerin kişisel veri güvenliğini ihlal edecek bilgiler, notlar ve paylaşımlar.
Üçüncü kişilerin, izni olmaksızın onlara ait kişisel verilerin paylaşılması
neticesinde Kuyumcu Kuyumculuk’un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı
her türlü zarardan bahsi geçen paylaşımın sahibi olan kullanıcı sorumludur.
Paylaşımlı bilgisayar kullanan kullanıcılar, kullanımları bittikten sonra ve fakat
Site’den ayrılmadan önce bizimle irtibata geçebilecekleri e-posta kullanıcı
hesaplarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.
Diğer yandan, e-posta hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu
düşündüğünüz ve/veya şifreniz gibi giriş bilgilerinizin ya da sizinle yaptığımız
yazışmaların üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğinizde, vakit
kaybetmeden
Kuyumcu Kuyumculuk’u bu durumdan haberdar etmeniz
gerekmektedir.


İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Kuyumcu Kuyumculuk tarafından bir
önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı
dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır. Site kullanıcıları,
işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan
ve/veya üçüncü şahısların şifrelerini veya kişisel verilerini ele geçirmesi sonucu
kişisel verilerinin rızaları hilafına kullanılmasından
Kuyumcu Kuyumculuk’un
hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Coğrafi Sınırlamalar: Site ve sunulan hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları
dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ye ve her
türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet
edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Site’nin
kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir. Kullanıcılar, kendi
hukuk sistemlerinde hizmetlerden faydalanılmasına izin verilmediği takdirde
Site’yi ve hizmetleri kullanmamalıdırlar.
Kayıtlı Bilgiler: Aşağıdaki hususlarla ilgili tüm sorumluluk yalnızca kullanıcılara
aittir:
 Site’ye kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ve içerikler,
 Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından yayımlanan, aktarılan,
gönderilen ve sair her türlü erişilebilir kılınan bilgiler (bundan sonra kısaca
“Gönderilen Bilgiler” olarak anılacaktır).
İhlallerin Bildirimi: İşbu Sözleşme’nin, kayıtlı kullanıcılar dâhil, tüm üçüncü
kişiler tarafından ihlali halinde
Kuyumcu Kuyumculuk’u vakit kaybetmeden
bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Siteden ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması: Tamamen Kuyumcu
Kuyumculuk’un
takdirinde olmak üzere Kuyumcu Kuyumculuk, uygun
olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da
bu İnternet Sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan faaliyetleri
yasaklayabilir.
Kullanıcılar, aşağıda sayılanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve faaliyetlerde
bulunmaları durumunda
Kuyumcu Kuyumculuk’u her türlü sorumluluktan ari

kılacaklarını, Kuyumcu Kuyumculuk’un işbu faaliyetler nedeniyle hiçbir
sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt ederler:
 Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler,
 Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda
çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen
program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar,
bileşenler ya da cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site’ye erişim
sağlanmayacaktır,
 Site’ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer
otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,
 Site’yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler
göndermek için kullanan bilgi ve içerik,
 Spam, spim (IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling
(kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin
herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,
 Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden
ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini,
ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü
kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik
yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,
 Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da
programları yaymak ya da iletmek,
 Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden
bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme’ye uygulanan hukuku,
kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni ve
kişisel verileri paylaşılan kişilerin bulunduğu yer hukukunu kapsamaktadır),
 Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit
eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,


 İş başvurusu da dâhil olmak üzere, yanıltıcı, sahte ve eksik olarak Kuyumcu
Kuyumculuk’a
sunulan bilgi ve içerik,
 Site’yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet
ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının
herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,
 Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,
 Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak
bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller
müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü
faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,
 Kuyumcu Kuyumculuk sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs
içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir
bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok
etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek
ya da yayınlamak,
 Bu İnternet Sitesi’ni Kuyumcu Kuyumculuk’un, çalışanlarına veya başka
kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya
Kuyumcu Kuyumculuk’un itibarını
lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,
 Bu İnternet Sitesi’ne yukarıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya
Kuyumcu Kuyumculuk veya
üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen,
tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi
yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.
İşbu maddenin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini
kullanıcının sorumluluğunda olup,
Kuyumcu Kuyumculuk’un, iş ortaklarının
veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı
zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti
mutlaktır.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı: Kullanıcılar, Kuyumcu Kuyumculuk’a sahte,
yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt
ederler.
Kuyumcu Kuyumculuk’a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan
sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu
değişiklik derhal
Kuyumcu Kuyumculuk’a bildirilecektir.
Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil: Site’de sunulan hizmetlerden
faydalanmak isteyen kullanıcılar, eş zamanlı olarak tek bir başvuru yapabilirler.
Yanlış ve yanıltıcı olacak şekilde farklı başvurularda bulunulamaz.
Kuyumcu Kuyumculuk Çalışanlarını ve Temsilcilerini Taciz Etme Yasağı:
Kullanıcılar Kuyumcu Kuyumculuk’un sunulan hizmetler için görevlendirilmiş
çalışanlarını ve temsilcilerini taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve
tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
Yasal ve Meşru İfşa: Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat
tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın,
aşağıdaki hallerde
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından ifşa edilebileceğini kabul
ve beyan ederler:
 Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için
gereklilikleri yerine getirmek;
 Kuyumcu Kuyumculuk’un veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini
korumak;
 Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete
maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini
temin etmek;
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6.
Maddesinin 3. Fıkrasında sayılan işleme şartlarının bulunması durumunda.
Garantiden Muafiyet: Bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin doğru ve
eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu İnternet
Sitesi’nde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu
tutulamayız. Bu İnternet Sitesindeki materyale güvenmenizden doğan
sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu İnternet Sitesi’nde bulunan

bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait
olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en
geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır.
Kuyumcu Kuyumculuk, hizmetleri
“olduğu gibi” ve “uygulanabilirlik” temelinde sunmakta olup, zımni veya açık,
sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve sitenin (içlerinde mevcut bilgiler
dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir
teminat vermemektedir.
Kuyumcu Kuyumculuk, hizmetlere bağlanım ve
erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.
Ayrıca, doğrudan
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından sunulmayan ve fakat
servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya
içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup
Kuyumcu Kuyumculuk’a karşı ileri
sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğu
haizdirler.
Kuyumcu Kuyumculuk ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri
doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi
mükemmel değildir ve kullanıcılar,
Kuyumcu Kuyumculuk’un ve sözleşmeli
taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul
ve beyan ederler.
Deneme Fonksiyonları: Zaman zaman Kuyumcu Kuyumculuk yeni
“deneme” (beta) sürümler ve fonksiyonlar ile kullanıcılarının hizmetlerden
faydalanma deneyimini sınayabilir. Bu sürümler ve fonksiyonlar yalnızca
deneyim geliştirmek amaçlı olup hiçbir şekilde vaat edilmemektedir ve
Kuyumcu Kuyumculuk’un tek taraflı iradesiyle her zaman değiştirilebilir ve
kaldırılabilir. İşbu Sözleşmenin “Garantiden Muafiyet” başlıklı bu bölümünün
hükümleri söz konusu deneme sürümler ve fonksiyonlar için de aynen geçerli
ve yürürlüktedir.
Kuyumcu Kuyumculuk’a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk:
Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde Kuyumcu
Kuyumculuk
, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden
faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel,
tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile
kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar
vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar,

kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme
tâbidir.
Aktarım: Bu İnternet Sitesi’ne elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız
kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri gibi materyalin
gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir.
Aktardığınız veya yayınladığınız her şey
Kuyumcu Kuyumculuk’un mülkü
haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan
etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir.
Ayrıca
Kuyumcu Kuyumculuk bu İnternet Sitesi’ne gönderdiğiniz herhangi bir
yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi
veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla
sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu
kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek
ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde
olmadığını ve
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından kullanımının herhangi bir
üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle
karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz.
Kuyumcu Kuyumculuk
gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.
Fikri Mülkiyet Hakları: Bu İnternet Sitesi’ndeki her tür metin, resim ve diğer
materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları
Kuyumcu Kuyumculuk’a aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.
Bu İnternet Sitesi’nde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme
yoluyla ya da başka şahıslara iletme amacıyla alıntılarını çoğaltabilirsiniz. Bu,
yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür
çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir.
Bu İnternet Sitesi’nden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç
amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya,
yayına veya internet sitesine dahil edilemez.
®Kuyumcu Kuyumculuk, tescili bir ticari markadır. Tüm hakları saklıdır.
Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet
markaları (topluca “Ticari Markalar”)
Kuyumcu Kuyumculuk’a aittir. Bu
İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari
Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanamaz.
Bu İnternet Sitesi’nde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği,
işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız ve her halükârda
kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca
Kuyumcu Kuyumculuk’un fikri
mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai
olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her
türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.
Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı: Kullanıcılar;
 Üçüncü kişilere ait Kişisel Verileri,
 Gizli Bilgileri,
 Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek
müseccel bilgileri,
Kuyumcu Kuyumculuk’un veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış
muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa
etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma
yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların
kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.
Başka İnternet Siteleri’ne Bağlantılar: Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak
üzere, reklam verenler gibi
Kuyumcu Kuyumculuk’un sahibi olmadığı üçüncü
kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda
Kuyumcu Kuyumculuk bu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin
doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar
iyi niyetle verilmiştir ve
Kuyumcu Kuyumculuk bağlantı verdiğimiz diğer
internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin
Kuyumcu Kuyumculuk
tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Sitemizde bağlantı verilen
reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara
katılımınız, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileriniz (ki burada, malların
ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara
iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü

kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
Kullanıcılar, bu tür ilişkileriniz, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi
paylaşımınız ve hizmet sayfalarımızda bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle
ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde
Kuyumcu
Kuyumculuk’un
sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Ziyaret
ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar
olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.
Garantiler ve Feragatname: Bu İnternet Sitesi’ni sorumluluğu tarafınıza ait
olmak üzere kullanabilirsiniz. Bu İnternet Sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve
“Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır. Dolayısıyla
Kuyumcu
Kuyumculuk,
bu İnternet Sitesi’ndeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir,
güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu İnternet Sitesi’ne
erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu İnternet Sitesi’nin güvenli olacağı
şeklinde açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici
özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) herhangi bir tür garanti
vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.
Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul
etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği
hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin. İşbu hallerde, yerel
mevzuatın izin verdiği maksimum ölçüde sorumluluk sınırlandırmamız geçerli
olacaktır.
Yükümlülükler: Kuyumcu Kuyumculuk ve/veya bu İnternet Sitesi’nin bizim
adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer
herhangi bir taraf bu İnternet Sitesi’ne erişiminizden, Site’yi kullanmanızdan,
kullanamamanızdan, İnternet Sitesi’nin içeriğinin değişmesinden ya da bu
İnternet Sitesi’ndeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir internet
sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda
yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan,
arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya
tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.
Ayrıca
Kuyumcu Kuyumculuk bu İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içeriğe
erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar
donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler

nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu İnternet
Sitesi’nden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu
tarafınıza aittir.
Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu İnternet Sitesi’ni kullanmak veya bu
İnternet Sitesi’ne erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça
feragat etmektesiniz.
Kuyumcu Kuyumculuk, bu İnternet Sitesi’ne veya Site’nin herhangi bir
özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir
zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını
saklı tutmaktadır.
Kuyumcu Kuyumculuk’un ve/veya bu İnternet Sitesi’nin yaratılmasında,
üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu İnternet
Sitesi’nde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı
herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu
İnternet Sitesi’nde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden
değiştirilebilir.
Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun: Kuyumcu Kuyumculuk bu İnternet
Sitesi’nde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal kanunlarda veya dillerde
uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.
Tarafınız ve
Kuyumcu Kuyumculuk, bu İnternet Sitesi’nin kullanımından
kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna
tabi olduğu hususunda mutabakata varır.
İletişim ve Gizlilik: Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin
kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için
Kuyumcu
Kuyumculuk
, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla
ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri e-posta adreslerine e-posta
gönderebilir. Kullanıcılar bu şekilde e-posta veya telefon aracılığıyla yahut
rızaen bildirilmiş herhangi bir ticari iletişim kanalı üzerinden kendisi ile iletişim
kurulmasını istemiyorlarsa, Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde tercihlerini
değiştirebilirler.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi: İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site’yi
veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup
kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.
Kuyumcu
Kuyumculuk
, herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin
ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya
alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca
Kuyumcu Kuyumculuk, tek
taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve
her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar.
Başvuruların Herhangi Bir Zamanda İptal Edilmesi: Kullanıcılar, iş
başvurusu, teklif talebi ya da görüş bildirimi gibi herhangi bir hizmete ilişkin
kayıtlarının ve/veya paylaşımlarının ve bu süreçte temin ettikleri bilgilerin
herhangi bir zamanda revize edilmesini talep edebilirler ya da sona erdirebilirler.
Kullanıcılar, işbu talepleri için
[email protected] e-posta adresi
üzerinden bizimle irtibata geçebilirler.
Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, talebiniz ile ilgili bir işlem yapmadan
önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak
üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir.
Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler
tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz
düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına
en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri
kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, kullanıcılar ile Kuyumcu Kuyumculuk
arasında, kullanıcıların Site’yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını
düzenleyen esas sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve
akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.
İş Birliği Yasağı: Kullanıcılar, işbu Sözleşme’den ve Site’nin ve hizmetlerin
kullanımından dolayı,
Kuyumcu Kuyumculuk ile aralarında hiçbir iş birliği
ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.
Devamlılık: Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişiminin
sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı: Kuyumcu Kuyumculuk’un işbu Sözleşme ile kendisine
tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden
feragat ettiği anlamına gelmez.
Kenar Başlıkları: İşbu Sözleşmenin kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini
belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.
Mücbir Sebep: Kuyumcu Kuyumculuk, kendi kontrolü haricinde gelişen
koşullar ve, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu
(herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network
araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, İnternet
Sitesi’nde sunduğu hizmetleri sonlandırma veya askıya alma hakkını haiz olup,
bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Güncellenme Tarihi.
İşbu Sözleşme, 27 Ağustos 2020 tarihinde güncellenmiştir.Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.