WhatsApp ile Hemen Ulaş!
   
 
 
 
 
     
ÜYE OLUN
EMAİL
ŞİFRE
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
HALA ÜYE OLMADINIZMI ?

Sepetim

00 TL

Sepetinizde (0) ürün bulunmaktadır.

Toplam
0 TL

GİZLİLİK POLİTİKASI
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim
için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan
ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. (bundan
sonra “
Kuyumcu Kuyumculuk” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel
verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini
sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik
tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.
Kuyumcu Kuyumculuk Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve
kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası yalnızca
https://www.kuyumcu.com.tr/ (Bundan sonra
Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen
hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile
Kuyumcu Kuyumculuk
tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza
uygun olarak kullanılacaktır.
SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM
KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi
tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten
dolayı
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi
kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını
da kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan
değişiklikler, Site üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe
girecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de
hüküm ifade eder.
Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme
https://www.kuyumcu.com.tr/ ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve
uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl

toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız
sağlanacaktır.
Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık
gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin
bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP
adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası
ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat
geçerli olacaktır.
Kuyumcu Kuyumculuk ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş
başvurularınızı değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve
görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en
uygun çalışmaları yapmak, teklif talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi
iletebilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını
kolaylaştırabilmek, tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak,
fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirmek
gibi amaçlarla kullanmaktadır.
Sitedeki bazı bölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu
gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.
Kuyumcu Kuyumculuk, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz
kişisel verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının
bulunması durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi
işlemektedir.

Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak
tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup daha
fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size sunabilmemiz
için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında küçük kırmızı yıldız
(“
*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her türlü bilgi, seçimlik olarak
sunabileceğiniz bilgilerdir.
Kuyumcu Kuyumculuk, kişisel verileriniz kapsamında:
 Üye Kayıt bölümünde, kullanıcıların Ad-Soyadı, Telefon Numarası, Şifresi, Cep
Telefon Numarası, Adres Bilgisi ( İl-İlçe), TC Kimlik Numarası, Ülke-Şehir Bilgisi,
Vergi Numarası” bilgileri talep edilmektedir. Kurumsal sekmesi aracılığıyla
müşterilerin, “Ticari Unvanı, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Telefon Numarası, Cep
Telefon Numarası, E-posta Adresi, Ülke-Şehir-İl-İlçe ve Adresi, kredi kartı numarası,
kredi kartı üzerinde yer alan ad-soyadı, kredi kartı üzerinde yer alan ay,yıl,CVV
bilgisi, fatura tipi bilgileri;
 Üye Olmadan Sipariş Verme Bölümü’nde kullanıcıların Ad-Soyadı, Telefon
Numarası, Cep Telefon Numarası, Adres Bilgisi ( İl-İlçe), TC Kimlik Numarası, Ülke-
Şehir Bilgisi, Vergi Numarası” bilgileri talep edilmektedir. Kurumsal sekmesi
aracılığıyla müşterilerin, “Ticari Unvanı, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Telefon
Numarası, Cep Telefon Numarası, E-posta Adresi, Ülke-Şehir-İl-İlçe ve Adresi
bilgileri;
 Mesaj Bırakın bölümünde, kullanıcıların ad-soyadları ve sair diğer bilgileri;


Bu bölümlerde yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında sizinle ilgili çeşitli
araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz verilerinizi;
 Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi;
 Adres ve ürün sipariş bilgilerinizi;
 Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir,
işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili
satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçilere ve

iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer
ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.
Kuyumcu Kuyumculuk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine
uygun olarak,
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması;
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi
işleyebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde
işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili

kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık
rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.
Kuyumcu Kuyumculuk, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli,
açık ve meşru amaçlar için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olmak; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.
Kişisel verilerinizin,
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından işlenmesine ilişkin,
kişisel verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan
çerezler için ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma
metinlerine, ilgili bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi,
Üye Kayıt Bölümü
Aydınlatma Metni
, Mesaj Bırakın Bölümü Aydınlatma Metni, Üye Olmadan
Sipariş Verilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Fiyatı Düşünce Haber Ver
Bölümü Aydınlatma Metni
ve Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri
üzerinden ulaşabilirsiniz.


Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:
 Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili,
uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin
tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak
bilgileri otomatik olarak toplar.
 Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi
kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir
(gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda
girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma
amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin
Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca,
kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri
kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve
kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm
çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir.

Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.


Kuyumcu Kuyumculuk veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen
danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Site’yi kullanımınızı izleyen,
sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı
sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet
araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (“clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da “web
bugs” olarak da bilinir) kendine özgü tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer işleve
sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da çerezlere
erişim için kullanılan küçücük şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen
çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine görülmez
şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki nokta
boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve
kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya da çerezlerle
iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım içerikli (ya da
diğer konulardaki) e-postaları ya da bültenleri gönderirken bu mesajların açılıp
açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için de
kullanabilir. Ayrıca
https://www.kuyumcu.com.tr/ sitesine başka bir internet
sitesinde gördüğünüz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir kimlik
numarası alacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kuyumcu Kuyumculuk
; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi,
daha da iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3.
Fıkrası’nda belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.
Kuyumcu Kuyumculuk, kişisel verilerinizi:
 İletilerinize konu şikâyet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve
cevaplayabilmek;
 Teklif taleplerimizden ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmek;
 Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;
 Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;
 Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve
değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik
koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;
 İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair
analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü
hale getirebilmek;
 Site’de gördüğünüz reklamları ve içeriğini özelleştirebilmek ve Site’nin
kullanımını kolaylaştırabilmek;
 Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı
araştırabilmek ve geliştirebilmek;
 Üyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;
 Site’nin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı
koruma sağlayabilmek;
 Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş ortakları
vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle
irtibat kurabilmek;
 İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürün ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi
hizmet sunabilmek;
 Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize
başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirebilmek;
 Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtabilmek, yeni ürünler, özel teklifler
ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer konular veya ürünler hakkındaki
promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amaçlarıyla işlemektedir.
Veri Bütünlüğü
Kuyumcu Kuyumculuk toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım
amacına yönelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim
prensibi çerçevesinde çalışmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta
belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle
paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkındayız.
Kuyumcu Kuyumculuk; yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde,
uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere
riayet etmek suretiyle ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek,
kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini,
haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan
kullanıcılara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
Kuyumcu Kuyumculuk, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, çalışanlarımız,
anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız, ürün ve hizmetlerin üretiminde görev alan 3.
Kişi firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan
tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla
birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar.
Ancak
Kuyumcu Kuyumculuk, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı
davranışlarından hiçbir halde sorumluluk üstlenmemektedir.
Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri
depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da eposta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri
yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini
arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik
anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.
Ticari İntikal
Kuyumcu Kuyumculuk’un olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi
malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına
ait kişisel bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.
Yurtdışına Veri Transferi
İzin alınmak suretiyle Kuyumcu Kuyumculuk’a ve/veya üçüncü şahıslara
yapılan bilgi aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu
verilerin bir yargı alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve/veya
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.
Diğer Esaslar
 Tüm Kuyumcu Kuyumculuk personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve
buna uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler.
Kuyumcu
Kuyumculuk
, Gizlilik Politikası’nın ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti
değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri
başlatacağını kabul ve taahhüt eder.
 Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Kuyumcu
Kuyumculuk’un
sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler
(bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda
Kuyumcu Kuyumculuk işbu diğer
internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden
hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve
Kuyumcu Kuyumculuk bağlantı verdiği
diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin
Kuyumcu Kuyumculuk
tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Site’de bağlantı verilen
reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı,
bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin
teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak
verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar,
şartlar ve akdi beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve
Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve
mağduriyetlerin, hiçbir şekilde
Kuyumcu Kuyumculuk’un sorumluluğunda
olmadığını kabul ve taahhüt eder. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin
yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı
öneririz.
 Kuyumcu Kuyumculuk, reklam ortağı olan üçüncü kişilere ya da reklam
ağlarına internet sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya
da ağlar, reklamları görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan
bilgisayarlar hakkında bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları
kullanabilirler. Bu şirketlere ya da ağlara
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından
hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.
 Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen
ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları
Kuyumcu Kuyumculuk’a aittir.
 Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama
ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen
herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.
Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız
Kuyumcu Kuyumculuk
tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak,
Kuyumcu Kuyumculuk’a (Kuyumcu Kuyumculuk’un veri işleyen olduğu
hallerde bizzat veri sorumlusuna) başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.
Seçenekler / Vazgeçme
Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini
değiştirme hakları mevcuttur.
 Site üzerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için seçimlik
olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz.

Bazı hizmetlere erişiminizin mümkün olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı
özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel
bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.
Site’de yer alan bölümlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin
güncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin
kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
 Site’yle ilgili bültenleri ve promosyon nitelikli e-postaları almak istememeniz
halinde, gönderilen e-postaların en altında yer alan “Aboneliği İptal Et” linkine
tıklamak suretiyle bülten ve promosyonlardan haberdar olmaya ilişkin kaydınızı
iptal edebilirsiniz. Ayrıca SMS İletişim izni ile ilgili bir değişiklik yapmak
istediğinizde, size gönderdiğimiz SMS’lerde yer alan “RED …………. yaz …..’e
gönder” yönergesini takip ederek ücretsiz olarak bu değişikliği

gerçekleştirebilirsiniz.


Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi
sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı
ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi
Eğer Kuyumcu Kuyumculuk ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nüshasını
almak isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark
eder ve düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz,
[email protected] e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime
geçiniz.


Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle
ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı
bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları
doğrulamanızı isteyebilir.
Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki
değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya
da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
Site’ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en
uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı
olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz
KVKK Başvuru Formu’muzu
kullanabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kuyumcu Kuyumculuk
, verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir.
Kuyumcu Kuyumculuk, kontrolü altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve
farklı amaçlarla kullanımını engellemek amacı ile uygun güvenlik sistemleri
kullanmaktadır ve ayrıca veri gönderdiğiniz formlarımız, ek güvenlik uygulaması
olarak da bilgi girişlerini şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan

128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır .


Söz konusu veriler Kuyumcu Kuyumculuk’a ulaştığında, bu veriler güvenlik ve
gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek
için Internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları
faal halde bulundurulmalıdır.
Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna
inandığımız tüm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili
çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin
verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta ve
gerekli bilgilendirme sürecinden sonra göreve başlamaktadır.
Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörünün
doğası gereği;
Kuyumcu Kuyumculuk’un standartları karşılayan seviyede bir
güvenlik düzeyi kurması yetkisiz erişimlerin önüne geçemeyebilecektir.
Bu nedenle
Kuyumcu Kuyumculuk, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan
kaynaklanan ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngörüldüğü şekilde gerçekleşen
hiçbir hasardan ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya
öngörülmeyen sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle
doğacak hiçbir zarar
Kuyumcu Kuyumculuk’un sorumluluğunda değildir.
Bu noktada
Kuyumcu Kuyumculuk’un taahhüdü, genel olarak kabul görmüş
bir güvenlik düzeyinden az olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen ve her halde uygun bir bilgi güvenliği politikası sağlamaktır.
Bu durum herhangi bir önleyici garanti taahhüdü değildir.
Site’nin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz
olduğunda lütfen bizimle
[email protected] üzerinden temasa
geçebilirsiniz.


Çerezler (Cookies)
Kuyumcu Kuyumculuk
, deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde
çerezler kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit

diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile
tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.
Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza
yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı
sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı,
internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım
amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans
Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.
Kuyumcu Kuyumculuk, kendi internet sitesinde oturum çerezleri, performans
çerezleri, fonksiyonel çerezler ve reklam ve üçüncü taraf çerezleri
kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek
tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından
silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü,
kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.


İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme
imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri
nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen
çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını
dikkate alın.
Daha detaylı bilgi almak için
Kuyumcu Kuyumculuk Çerez Uygulamaları
Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet
sitelerinden öğrenebilirsiniz:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome

Opera
Safari
İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Kuyumcu Kuyumculuk’un genel gizlilik
uygulamaları hakkındaki her türlü görüşünüzü ve sorunuzu aşağıdaki
yöntemlerle bizimle paylaşabilirsiniz:
E-posta: [email protected]
veya
Posta: NURUOSMANİYE ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş..
MERSIS: 0079001131400017
İlgi: Gizlilik Politikaları,
Sözleşme Bütünlüğü
Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir
mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer
alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan
yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası
kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini
kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Uyuşmazlık Çözümleri
Site kullanıcıları ile Kuyumcu Kuyumculuk arasında doğması muhtemel her
türlü uyuşmazlık ile ilgili olarak şirket politikamız, bu uyuşmazlıkların tarafların
anlaşması ve kullanıcının memnuniyeti ile çözülmesini temin etmektir. Her türlü

58
konuyla ilgili olarak bizlere internet sitesinde yer alan ilgili bölümden şikâyet ve
taleplerinizi iletebilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, arabuluculuk yoluyla
çözümlemek hususunda başvuruda bulunabilirsiniz. Arabuluculuk hakkınız,
hiçbir şekilde diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil
etmez.
Bu kapsamda hukuki müracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il
veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
yapabilirsiniz.Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.