WhatsApp ile Hemen Ulaş!
   
 
 
 
 
     
ÜYE OLUN
EMAİL
ŞİFRE
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
HALA ÜYE OLMADINIZMI ?

Sepetim

0

Sepetinizde (0) ürün bulunmaktadır.

Toplam

Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Mesaj Bırakın Bölümü Aydınlatma Metni
Biz, Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. (“Kuyumcu Kuyumculuk”) olarak, kişisel
verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi
icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve
bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel
verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.
Maddesi kapsamında,
https://www.kuyumcu.com.tr/ internet sitesinin Mesaj
Bırakın
bölümünde iletişim kurabilmeniz amacıyla mesajınızı iletebilmek için
bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu
sıfatıyla
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile
Kuyumcu Kuyumculuk’un kimliği (KVKK 10.a),
bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği
(KVKK
10.b)
, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği
(KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve
sahip olduğunuz haklarınız
(KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi
amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş..’ye ait olup, tarafımızla
paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Kuyumcu
Kuyumculuk A.Ş.. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmesine imkân
tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla
https://www.kuyumcu.com.tr/ alan adlı internet sitesinin ana sayfasında Mesaj
Bırakın Bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz
için adınızı-soyadınız, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size

20
bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi, Yine size
daha net, doğru ve en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu
bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabileceğiniz mesajlarınız
bulunmaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem
yapabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu
ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu
çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve
analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle
gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet
veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine
gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla
paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme
alınan hukuki sebeplerden, talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi
ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası
ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”
hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile
https://www.kuyumcu.com.tr/
alan adlı internet sitesinin Mesaj Bırakın bölümünden paylaşılmak suretiyle
tamamen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde
kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;

21
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e)
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş..)
iletebilir ve sizin için hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.
Yayım Tarihi: 27.08.2020Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.